Torsdag 23 mars 2023

Ambulans flyttas från Mariestad till Skövde

Ambulansen i Hova blir kvar, enligt det nya förslag som arbetas fram inom Skaraborgs sjukhus. Istället flyttas en dagambulans i Mariestad till Skövde. Skara blir av med en ambulans kvälls- och nattetid. Även ambulansen i Mölltorp ställs av kvällstid.

Skaraborgs sjukhus ska spara drygt 160 miljoner kronor. Av detta ska åtta miljoner sparas inom akut- och ambulansverksamheten. Ansvarig verksamhetschef Hans Halén har, som ”minst dåligt” förslag, valt att genomföra besparingarna inom ambulansverksamheten. Han har tidigare sagt till Skaraborgsbygden att det är uteslutet att spara på sjukhusens akutmottagningar.

Det tidigare presenterade förslaget till ny ambulansorganisation i Skaraborg har nu reviderats, uppger tidningen SLA. Istället för att lägga ner ambulansen i Hova i Gullspångs kommun, så blir ambulansen kvar. I det nya förslaget flyttas en dagambulans från Mariestad till Skövde.

I Skara hade tidigare föreslagits att en nattambulans skulle dras in. Men det nya förslaget blir mer omfattande. En ambulans ställs av i Skara såväl kvälls- som nattetid, från 17.00 till 08.00.

Dessutom ställs en ambulans i Mölltorp, Karlsborg, av mellan 17.00 och 22.00. Kvar blir därmed en dagambulans.

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus behandlar sparförslaget på sammanträde den 20 december.

Läs mer:

Ambulans i Hova och Skara försvinner

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet