Ambulans flyttas från Mariestad till Skövde

Ambulansen i Hova blir kvar, enligt det nya förslag som arbetas fram inom Skaraborgs sjukhus. Istället flyttas en dagambulans i Mariestad till Skövde. Skara blir av med en ambulans kvälls- och nattetid.