Lördag 28 januari 2023

Årets lokala grupp finns i Tumleberg

Hela Sverige ska leva Skaraborg har utsett Tumlebergs bygdegårdsförening i Vara kommun till Årets lokala grupp år 2022.

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Skaraborg motiverar priset Årets lokala grupp 2022 så här:

Tumlebergs bygdegårdsförening, i Vara kommun, visar hur en lokal förening kan vara en viktig utvecklingskraft för sin hembygd. Föreningen verkar för att invånarna tillsammans ska skapa en positiv utveckling av natur, kultur och näringsliv i Tumleberg med omnejd. Föreningen har framgångsrikt utvecklat unika besöksmål genom projektet Naturkraft Tumleberg, och på bred front lyckats dra till sig många besökare från när och fjärran.

Prissumman på 5 000 kronor delades ut i bygdegården i lördags. Då hade bygdegårdsföreningen en pubkväll med Sven-Ingvars-musik. Carina Johansson, styrelseledamot i Hela Sverige ska leva Skaraborg, överlämnade diplomet, och de 80 gästerna jublade.

Tumlebergs bygdegård är bygdens samlingslokal. Den är byggd  och har i flera decennier spelat stor roll som en gemensam angelägenhet för allt från bordtennis till studiecirklar, julfester och femtioårskalas, bygdemöten och sammanträden, auktioner och teater.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet