Tisdag 7 juli 2020

Avgörande steg för Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark har bildats av Grästorp, Götene, Lidköping Mariestad, Skara, Falköping, Vänersborg och Trollhättans kommuner samt Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Skaraborg och Fyrbodal. Foto från Kinnekulle: Platåbergens Geopark.
Platåbergens Geopark har bildats av Grästorp, Götene, Lidköping Mariestad, Skara, Falköping, Vänersborg och Trollhättans kommuner samt Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Skaraborg och Fyrbodal. Foto från Kinnekulle: Platåbergens Geopark.

Platåbergens Geopark har nu skickat in ansökan om att bli Sveriges första Unesco Globala Geopark.
– Ett godkännande betyder ett mycket stort erkännande för de unika natur- och kulturmiljöer vi har i platåbergslandskapet, säger projektledare Anna Bergengren.

Globala Geoparker är FN-organet Unescos tredje internationella utmärkelse jämte världsarvsområden och biosfärområden. I dagsläget finns det 147 globala geoparker i 41 länder världen över, bland annat i alla våra nordiska grannländer.

Nu har Platåbergens Geopark skickad in sin ansökan om att bli Sveriges första Unesco Globala Geopark. Det är en omfattande ansökningsprocess, som garanterar att endast projekt med hög kvalitet och långsiktig stabilitet blir godkända.

Beslut inför 2021

– Om vi klarar första bedömningen som görs nu i vinter så kommer sedan två personer från Unesco ut på plats sommaren 2020 och bedömer vårt arbete, berättar Anna Bergengren,

Efter utvärderingen på plats, skrivs en rapport och ett preliminärt besked kan väntas hösten 2020. Detta blir officiellt först våren 2021, efter att Unescos styrelse godkänt beslutet.

Geoparken kan antingen bli godkänd eller få avslag, men det är också ganska vanligt att ansökan behöver kompletteras. Det kan till exempel handla om att finansieringen inte är tillräckligt stabil.

En resurs

– Det är mycket hårt arbete som ligger bakom det här och det känns fantastiskt att vi har kommit så här långt! Vi har haft otroligt fint stöd genom hela processen från våra kommuner; från politiker, lokala föreningar, organisationer och boende, säger Anna Bergengren.

–Platåbergen är något vi ska vara stolta över, en resurs som kan användas för en hållbar landsbygdsutveckling och i en satsning på naturturism.

Platåbergen i Västergötland har en lagerföljd med bergarter som berättar om den geologiska eran Paleozoikum (541 miljoner år sedan till 251 miljoner år sedan). De är världsunika och vittnar om flera stora geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling.

Man hittar till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter i platåbergen. Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla naturtyper.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer