Måndag 19 augusti 2019

Avtal klart för kafé och restaurang på sjukhusen

Regionservice har tecknat avtal med NR (Nordrest) Restauranger AB för leverans av kafé- och restaurangverksamhet på Skaraborgs sjukhus. Avtalet omfattar total 48 miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen har efter avslutad upphandlingsprocess tecknat avtal med Nordrest. Upphandlingen gäller leverans av kafé- och restaurangverksamhet på åtta sjukhustomter, med totalt sex kaféobjekt och åtta restaurangobjekt; Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, SU (Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset) samt Skaraborgs sjukhus (Falköping, Lidköping och Skövde).

Leverantören förbinder sig att leverera mat och dryck under sjukhusens öppettider och enligt Västra Götalandsregionens uppförandekod för leverantörer. Avtalet gäller i fem år med möjlighet för Västra Götalandsregionen att förlänga i ytterligare tre år plus två år.

Verksamheten tas över succesivt under första halvåret 2019. Patientmåltider påverkas inte av beslutet.

Regionservice ska enligt regionfullmäktiges beslut leverera café- och restaurangverksamhet via upphandlad leverantör, med undantag för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer