Söndag 19 augusti 2018

Avtal klart för personliga hjälpmedel

Det unika samarbetet mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland om personliga hjälpmedel, kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Det står klart sedan regionfullmäktige på tisdagen godkänt ett nytt avtal.

De 49 kommunernas samarbetsorgan VästKom har också rekommenderat kommunerna att teckna nytt avtal.

En utvärdering av nuvarande avtal visar att samarbetet i denna form har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. En utvärdering över ett års tid visar att kostnaderna sjönk med 74 miljoner kronor jämfört med en tidigare upphandlad försörjningsmodell.

Samarbetet mellan kommuner och region i denna avtalsform är till sin omfattning och innehåll unikt i Sverige.

– Den valda modellen med ett samarbetsavtal för hjälpmedelsförsörjningen ger stora vinster för alla inblandade parter. Detta gäller inte minst för patienter och brukare som garanteras kontinuitet i vård och behandling när det gäller hjälpmedel även om ansvaret för vården växlar mellan kommun och region under vårdtiden, säger VästKoms direktör Thomas Jungbeck.

Kontinuiteten kan till exempel innebära att en rullstol som patienten får utskriven på sjukhuset följer med även när patienten övergår till vård hos vårdcentral eller i den kommunala vården. Betalningsansvaret för rullstolen flyttas mellan huvudmännen, men patienten märker inget och behöver inte göra någonting.

Det nya avtalet gäller från 1 oktober 2017 till 30 september 2020 och förlängs sedan med tre år i taget så länge ingen part säger upp det.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer