”Bara riksdagen kan rädda oss”

Johan Hillström, som är ordförande för Västsvensk Vattenkraftförening, är tydlig när branschen på måndagen mötte riksdagspartierna.
-Lagligförklara befintliga vattenkraftverk, vädjar han.