Fredag 29 maj 2020

Bergheden reagerar mot länsstyrelsens älgtilldelning

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) reagerar mot att länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat att 49 av 271 licensområden i länet inte får skjuta några älgar i år.
Länsstyrelsen agerande är mycket anmärkningsvärt , säger Sten Bergheden och vill att regeringen agerar.

– Det är helt orimligt att 49 licensområden i Västra Götaland kan förlora sin älgtilldelning och sin älgjakt på grund av en försenad inrapportering av  antalet fällda älgar föregående år, säger riksdagsledamot Sten  Bergheden (M), Mariestad.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fattat ett beslut om att 49 av 271 licensområden i Västra Götaland inte får skjuta några älgar i år på grund av att de har rapporterat in förra årets avskjutning några dagar för sent.

Sten Bergheden menar att det är ”oerhört oproportionerligt” att jaktlag fått detta straff för några dagars för sen inrapportering. Han påpekar att länsstyrelsen ska följa lagar och regler och ha en liknande bedömning i hela landet, vilket han menar inte verkar vara fallet här.

Därför vill Sten Bergheden ha svar av landsbygdsminister Jennie Nilsson:

– Avser statsrådet att på något sätt se över länsstyrelsernas agerande generellt när det gäller hur de agerar i älgtilldelningsärenden och när det gäller sanktionspåföljden för markägare och jägare vid försenad inrapportering?

Läs mer:

Ingen älg att skjuta i vart femte licensområde

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer