Onsdag 21 oktober 2020

Blir en permanent organisation

Foto: Science Park AB
Foto: Science Park AB

Business Region Skaraborg blir en permanent organisation inom Skaraborgs Kommunalförbund. Det beslutades på förbundsdirektionens senaste möte nyligen.

Business Region Skaraborg startade som ett treårigt projekt i september 2018. Övergripande syfte är att skapa en tillväxtorganisation för gemensam samverkan kring det investering- och etableringsfrämjande arbetet i Skaraborg. Uppdraget är att utveckla och driva Skaraborgs investeringsfrämjande arbete med målet att attrahera nya verksamheter och kompetens till regionen för en ökad hållbar tillväxt.

Under uppbyggnadsfasen har man bland annat byggt upp viktiga nätverk, kartlagt och paketerat Skaraborgs försäljningsmöjligheter kring industrimark, marknadsfört Skaraborgs investeringsmöjligheter vid både nationella och internationella arenor.

– Alla 15 kommuner står bakom beslutet som vi ser skapar viktiga förutsättningar för Skaraborgs fortsatta utveckling och tillväxt inom det investeringsfrämjande arbetet. Det hjälper kommunerna att tillsammans fortsätta att stärka Skaraborg, säger Katarina Jonsson Förbundsdirektionens ordförande, i ett pressmeddelande.

– Det är ett mycket glädjande besked att förbundsdirektionen nu tagit beslut om att skapa en permanent tillsvidareorganisation efter projekttidens slut då det visar att det arbete vi tillsammans bygger är viktigt för Skaraborg, kommenterar Alexandra Norlander Tornberg på Business Region Skaraborg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet