Tisdag 21 maj 2019

BUP koncentreras till Skövde och Mariestad

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborg koncentreras. Förslaget till sjukhusstyrelsen är att skapa ”större, robusta tvärprofessionella team” med nav vid sjukhuset i Skövde. Ytterligare en utbudspunkt blir Mariestads sjukhus.

På tisdag möts styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Då behandlas den framtida organisationen för BUP i Skaraborg.

Sjukhusdirektör Jörgen Torn föreslår att det skapas starka tvärprofessionella team där all samlad kompetens finns att tillgå. Utifrån dessa robusta mottagningar utgår behandlare för att möta patienter med behov av tät behandling eller uppföljning så nära patienten som möjligt.

– Det kan ske med mobila insatser, satellitmottagningar eller på annat sätt som gagnar patientens hälsotillstånd. Att öka tillgänglighet och bedriva en vård som vilar på evidens är utgångspunkten för detta förändrade arbetssätt, skriver Jörgen Thorn.

I sitt förslag konstaterar han att man ser en snabb utveckling och möjlighet av digitala vårdformer, till exempel patientbesök via Skype, etjänster, webbtidbok, utveckling av mobilapplikationer och internetbaserad verksamhet. Mycket av detta testas redan på nationell nivå, och har dessutom inom verksamheten redan påbörjats.

Utgångspunkten för sjukhusdirektörens förslag är att alla mottagningar har tillgång till specialkompetenser som dietist, logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut och specialpedagog. Förutom dessa specialfunktioner ska det också finnas barnpsykiater, psykolog, sjuksköterska, socionom och medicinsk sekreterare på alla mottagningar.

Därför föreslås två centrala ”utbudspunkter”; sjukhuset i Skövde samt sjukhuset i Mariestad. Vid sjukhusen i Lidköping och Falköping ska det finns ”lokaler tillgängliga för att möta patienter med behov av tät kontakt med barn och ungdomspsykiatrisk vård”.

Förändringen bygger också på förstärkta resurser av barn- och ungdomspsykiatrin inom den lokala primärvården.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer