Fredag 27 maj 2022

Cykel på buss och tåg

Nu kan du ta med cykeln på buss och tåg i Västra Götaland. Förbehållet är dock att det finns utrymme.

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat att det ska bli enklare för resenärerna att kombinera sin kollektivtrafikresa med cykel.

– Vi vill göra det enklare för resenärerna att kombinera sin kollektivtrafikresa med cykel, säger Ulrika Frick (MP), ordförande för Kollektivtrafiknämnden. Våra region- och pendeltåg har idag kapacitet nog för att betydligt fler resenärer skulle kunna ta med sig cykeln.

Nämndens beslut innebär att cykel, i kombination med giltigt färdbevis, får medtagas kostnadsfritt i mån av plats på samtliga Västtrafiks tåg samt på bussar där det finns utrymme för det från och med årsskiftet 2018, men tidigare om möjligt.

Dessutom ska Västtrafik eftersträva största möjliga enhetlighet när det gäller möjlighet att ta med cykel i företagets båttrafik

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer