Fredag 20 juli 2018

Dansk biogas slår ut svensk biogas

Svensk biogas konkurreras ut av dansk biogas. Orsaken är ländernas olika stödsystem, som missgynnar svensk produktion.
-Det här är en väldigt olycklig situation, säger Håkan Samuelsson, Jula, som är vd för Vadsbo Biogas AB.

Sveriges största biogasanläggning skånska Jordberga, Klagstorp, hotas av nedläggning. Orsaken är konkurrens med dansk biogas.

Priset för dansk gas är nästan hälften jämfört med svensk biogas. Detta beror på att de båda länderna har valt olika strategier att stödja biogasproduktionen.

Stödnivåerna är olika. I Danmark stödjer man produktionen av biogas, i Sverige användningen av biogas. Detta innebär att svenska kunder kan  köpa dansk subventionerad biogas och samtidigt få en skattereduktion på gasen i Sverige.

Det blir en dubbelsubvention och för svenska producenter blir konsekvensen att man inte klarar konkurrensen.

-Det här är en väldigt olycklig situation, säger Håkan Samuelsson, Mariestad som är vd för Vadsbo Biogas AB.

Håkan Samuelsson är vd för Skaraborgs största biogasanläggning Vadsbo Gas AB. Företaget är knutet till bolagen Vadsbo Växtodling och Vadsbo Mjölk.

-Men vi påverkas inte av detta i dagsläget, säger Håkan Samuelsson. Vi har ett långsiktigt avtal med AGA. Så vi märker ännu inte av konkurrensen med danskarna.

Biogasen från Vadsbo blir fordonsgas i Värmland för lokaltrafiken i Karlstad.

Även Tyskland och Nederländerna har valt att subventionera produktionsledet. Precis som i Danmark.

Tidigare har det varit oklart om EU skulle godkänna denna möjlighet till dubbelsubventionering. Men idag har bägge stödsystemen fått klartecken från EU. Därmed ökar den danska exporten av gas till Sverige.

Ansvarig minister i regeringen är bekymrad över situationen.

-Svensk biogas har drabbats olyckligt av situationen när flera länder stödsystem används samtidigt, säger energiminister Ibrahim Baylan till tidningen ATL.

Han anser att biogas kan ha en viktig roll för att Sverige ska nå målet om inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

-Jag har personligen tagit upp frågan med Danmarks energiminister, fortsätter han. Det är olyckligt att svensk biogasproduktion drabbas på de sätt vi ser idag, säger han till tidningen ATL.

 

 

Fakta Biogas
Biogas är en förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material. Den består huvudsakligen av metan.

Biogas bildas när organiskt material som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö.

I Sverige produceras 2 TWh biogas från 279 anläggningar (år 2016). Två tredjedelar av denna gas uppgraderas till fordonsbränsle..

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer