Lördag 3 juni 2023

Sju covidpatienter på IVA i Skövde

Antal patienter med covid-19 på IVA vid Skaraborgs sjukhus sjönk något på tisdagen till sju patienter. Motsvarande siffra var på måndagen nio. Även på regionens övriga sjukhus sjunker antalet IVA-patienter.

På tisdagen finns totalt 341 inneliggande patienter med positiv covid-19 vid Västra Götalandsregionens sjukhus.

Antalet covid-19 patienter på intensivvården  (IVA) i regionen har sjunkit från 91 på fredagen 83 på tisdagen.

Skaraborgs sjukhus: 24 personer varav 7 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 40 personer varav 10 på IVA
NU-sjukvården: 58 personer varav 12 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 186 personer varav 46 på IVA
Sjukhusen i Väster: 33 personer varav 8 på IVA

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer