Fredag 20 september 2019

Fler besparingar på Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs sjukhus.
Skaraborgs sjukhus.

På fredag sammankallas styrelsen för Skaraborgs sjukhus (SkaS) till extra styrelsemöte för att fatta beslut om åtgärder för att få sjukhuset i ekonomisk balans. Antalet anställda reduceras med 160 tjänster jämfört med april månad.

Sjukhusledningen skriver till styrelsen att prognosen för 2019 är ett minus på 150 miljoner kronor. Detta är inklusive beräknad effekt av hittills framtagna åtgärder för en ekonomi i balans. Den åtgärdsplan som fanns framtagen per mars summerade till 250 miljoner kronor i helårseffekt och 130 miljoner kronor i ekonomisk effekt för år 2019.

– Samtliga kostnader som inte är nödvändiga för att bedriva en patientsäker och effektiv sjukvård behöver ifrågasättas och en prioritering av vad sjukhusets resurser ska användas till behöver göras, skriver sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

Bland förslagen finns att reducera antalet anställda. Regionledningen har satt nya måltal för hur många som ska vara anställda vid Skaraborgs fyra sjukhus.

Styrelsen föreslås fastställa måltalet för antal nettoårsarbetare till 3 670 vid Skaraborgs Sjukhus per december 2019. I april ligger genomsnittet 160 tjänster över den nivån.

En översyn görs dessutom för att minska kostnaden för administrativ personal liksom en översyn av sjukhusets samtliga lokaler. Målsättningen är att minska hyreskostnaden för SkaS lokaler med 20 procent genom tomställning av lokaler. Dessutom uppmanas alla enheter att vara restriktiva med alla sorters inköp, i synnerhet de inköp som inte är direkt patientrelaterade.

Skaraborgs sjukhus omfattar sjukhusen i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer