Tisdag 25 september 2018

Fler platser på folkhögskolorna

Regionen vill kraftig utöka av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år, menar den grönblå ledningen.

2017 tilldelades folkhögskolorna i Västra Götaland 350 extra platser. Västra Götalandsregionen, som tillsammans med staten finansierar tillskapandet av dessa platser, kommer i år skjuta till 4,7 miljoner kronor för att kompensera folkhögskolorna för denna utökning.

– Grönblå samverkan avser även att utöka anslaget med ytterligare 16,8 miljoner kronor längre fram. På så vis möjliggörs en kraftig utökning även 2018 motsvarande ytterligare 1200 studieplatser, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Västra Götalandsregionen äger sex folkhögskolor. I dagsläget finns det 16 rörelseägda folkhögskolor i Västra Götaland – samt två som bedriver försöksverksamhet. Samtliga innefattas i satsningen.

Av dessa finns i Skaraborg regionägda Vara folkhögskola samt rörelseägda Hellidens folkhögskola i Tidaholm, stiftets folkhögskola i Hjo samt Axevalla folkhögskola i Skara.

– Det är en satsning som Västra Götaland skulle vinna mycket på och som regionen självklart måste göra. Det skulle främst gynna personer som står långt från arbetsmarknaden, inte minst unga arbetslösa utan fullföljd grundskole- eller gymnasieutbildning, säger Johnny Magnusson (M).

– Folkhögskolorna i Västra Götaland ligger i framkant i arbetet med inkludering och lärande. Genom ökat tillskott ges fler möjlighet att hitta vägar ut ur utanförskap och in i delaktighet och jobb. Det är en viktig fråga för grönblå Samverkan, säger Conny Brännberg (KD), kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet