Tisdag 25 september 2018

Folkhälsopersonal kvar hos regionen

Regionledningen vill överföra Skaraborgsenhetens 15 folkhälsostrateger till kommunerna. Något som regionens lokala hälso-och sjukvårdsnämnd i Skaraborg motsätter sig. Nu får koncernledningen vänta till efter 2021, för att kunna genomföra någon förändring.

-Jag har en bra dialog med regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson om detta. Han vet mycket väl vad vi tycker, säger Gunilla Druve Jansson (C) som är ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hennes nämnd vill behålla nuvarande modell för folkhälsoarbetet i Skaraborg. I den modellen är folkhälsostrategerna anställda av regionen, och inte av kommunerna. Men de är placerade i var och en av kommunerna.

-Det är viktigt att de är fortsatt anställda av regionen och att vi har en nära samverkan med kommunerna och jobbar projektinriktat, säger hon.

Skaraborgsenheten är en del av avdelning folkhälsa i Västra Götalandsregionen. Enheten ska främja befolkningens hälsa i Skaraborg, utifrån uppdrag som ges av regionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd. Detta sker i nära samverkan med kommunerna.

Regionledningen vill att de anställda överförs till ”annan aktör”. Men vid torsdagens möte med ägarutskottet dras ett uppdrag till regiondirektören tillbaka, om att gå vidare med frågan. Orsaken är att avtalet med kommunerna löper ytterligare fyra år, och innan dess kan regionen inte göra någon förändring.

I övriga delar av Västra Götaland är folkhälsostrategerna anställda av kommunerna och delfinansieras av de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna.

-Skaraborgsmodellen kan jämföras med att en konsult medverkar i kommunens löpande arbete, medan arbetsgivaren är placerad utanför den vardagliga nivån, konstaterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin i sitt beslutsunderlag till ägarutskottet.

Eftersom regionledningen inte kommer någon vart med att nu ändra Skaraborgsenheten, så uttalas istället att ”så snart avtalssituationen så medger, ska Västra Götalandsregionen inte vara arbetsgivare för de lokala folkhälsostrategerna”.  Detta kan ske först efter 2021, såvida inte avtalen förlängs med ytterligare två år, vilket avtalet ger möjlighet till.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet