Tisdag 21 maj 2019

Förgiftad mark undersöks i Karlsborg och Skövde

Länsstyrelsen Västra Götaland har fått 7,4 miljoner kronor från Naturvårdsverket för undersökning av förorenade områden i länet under 2019.

Regeringen har anslagit hundratals miljoner kronor för undersökning och efterbehandling av förorenade områden i landet. Naturvårdsverket fördelar pengarna som bidrag till länsstyrelserna som därefter förmedlar vidare till kommun eller annan myndighet.

För de objekt där det inte finns något, eller endast begränsat ansvar kvar, kan kommuner och statliga myndigheter ansöka om statliga bidrag för att undersöka och åtgärda förorenade områden.

De 7,4 miljoner kronor som länsstyrelsen nu fördelat ska i Skaraborg användas för två utpekade objekt:

Dels marken vid Karlsborgs kemiska tvätt i Karlsborgs kommun. Där bedrevs en Kemtvätt från 1959 fram till 1966. På kemtvätten användes bland annat perkloretylen och trikloretylen. Huvudman för projektet är Karlsborgs kommun.

Dessutom avsätts pengar för Suntetorp i Skövde kommun, där impregnering av stängsel- och luftledningsstolpar pågick mellan åren 1939 och 2011. Inga undersökningar har genomförts tidigare och därför ska en förstudie genomföras. Förväntade föroreningar är arsenik, koppar och dioxiner. Huvudman för projektet är Skövde kommun.

Dessutom ska förorenade sediment kring Vänern undersökas. Områdena som ska utredas är till största

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet