Fredag 20 juli 2018

Förlänger avtalet med stiftelsen Gabriel

När regionens avtal med Hospice Gabriel går ut 2019, kan verksamheten konkurrensutsättas. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Skaraborg har beslutat om att ta fram förfrågningsunderlag för sådan upphandling.
När regionens avtal med Hospice Gabriel går ut 2019, kan verksamheten konkurrensutsättas. Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i Skaraborg har beslutat om att ta fram förfrågningsunderlag för sådan upphandling.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och stiftelsen Gabriel har omförhandlat innevarande avtal och förlängt det med ett år.

Omförhandlingen innebär en ökad ersättning till stiftelsen med ytterligare 1,5 miljoner per år.

Syftet med partnerskapet är att vårda personer bosatta i Skaraborg som av medicinsk expertis bedömts ha begränsad tid kvar att leva på grund av sin sjukdom och är i behov av specialiserad palliativ vård.

Om två år då avtalet med Stiftelsen Gabriel upphör har nämnden för avsikt att starta en upphandling för denna verksamhet med hänvisning till lagen om offentlig upphandling.

För närvarande pågår också ett arbete med att utveckla en jämlik palliativ vård i Västra Götalandsregionen.

Resultatet av arbetet kan komma att ha påverkan på det vägval Östra hälso- och sjukvård gör i framtiden avseende den palliativa vården i Skaraborg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer