Lördag 13 augusti 2022

Förlängt avtal med SOS Alarm

Regionen tecknar nytt avtal med SOS Alarm, men tar över prioriteringen i egen regi. Därmed följer hälso- och sjukvårdsstyrelsen utredarens förslag.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen tecknar fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017.

Förslaget innebär också att regionen tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum. Förslaget går vidare för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

De sjuksköterskor som gör bedömning och prioritering anställs av Västra Götalandsregionen och det finns därmed också möjlighet till växeltjänstgöring emellan larmcentralen och en akutmottagning.

Läs mer: https://skaraborgsbygden.se/nyheter/skaraborg/medelvag-for-region-och-sos-alarm

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer