Tisdag 25 september 2018

Fortsatt högkonjunktur i Skaraborg

Valåret 2018 startar med fortsatt högkonjunktur i Skaraborg och Västsverige. Västsvenska Handelskammaren rapporterar om låga nivåer av varsel och en fortsatt hög konsumtion. Framtiden ser dock något mer osäker ut.

– De flesta indikatorer går fortsatt bra även om vi ser en viss dämpning på indikatorerna och företagens förväntningar på framtiden, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé i en kommentar om den senaste konjunkturbarometern.

Antalet varsel och konkurser ökade något i januari jämfört med föregående mätning. Konsumtionen ligger kvar på en hög nivå, men är något svagare än föregående månad och i relation till samma månad föregående år. Västsverige redovisar som helhet fortsatt god tillväxt och rekordhög sysselsättning.

– Ett tecken på att konjunkturen fortsätter att vara stark är att AB Volvo och Volvo Cars levererat oerhört starka kvartalsrapporter. Att Sveriges två största bolag finns i vår region visar på regionens styrka som Sveriges ledande exportregion, fortsätter Johan Trouvé

Handelskammarens företagspanel i Skaraborg är fortsatt optimistiska, både på kort och lång sikt. Men företagens förväntningar på framtiden är nu mer osäkra än läget var för ett par månader sedan.

– Det beror troligtvis på att konjunkturen har varit exceptionellt stark under lång tid och att företagen nu är osäkra på om vi ser en fortsatt uppgång eller om den planar ut något. Jag vill dock betona att vi har ett fortsatt mycket starkt konjunkturläge, säger Bjarne Pettersson regionchef i Skaraborg.

Vi kan alltså vänta oss en fortsatt stark konjunktur även om företagen nu känner av att det eventuellt inte fortsätter att takta uppåt.

– Det gör det än viktigare att fortsätta arbetet med att företagen i Skaraborg ska kunna hitta rätt kompetens, för att säkra att högkonjunkturen håller i sig, avslutar Bjarne Pettersson.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och har 2800 medlemsföretag.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet