Måndag 16 juli 2018

Fortsatt positivt i Skaraborg

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

I Skaraborg är näringslivet fortsatt positiva till konjunkturutvecklingen. Låga nivåer av varsel och konkurser rapporteras av Västsvenska Handelskammaren.

Antalet varsel och konkurser i Västra Götaland befinner sig på mycket låga nivåer samtidigt som konsumtionen fortsätter att öka.

– Västsverige har god tillväxt också jämfört med riket och sysselsättningen är rekordhög. Vi har lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna och ligger långt under snittet i riket. Samtidigt ser vi en kompetensbrist som ökar månad för månad, vilket oroar, säger handelskammarens vd Johan Trouvé.

Handelskammarens företagspanel i Skaraborg tror fortsatt på en positiv konjunkturutveckling, både på kort och längre sikt.

– Regionen står väl förberedd inför framtida utmaningar. Tillväxten och företagen går bra säger Bjarne Pettersson regionchef i Skaraborg.

Den stora utmaningen är fortsatt bristen på kompetens.

– Den förvärras av att bostadsbyggandet ligger efter. Det finns också en oro över att Trafikverket inte föreslår satsningar på Västra stambanan. Kompetensbristen är den stora utmaningen mot den högkonjunktur vi är inne i avslutar Bjarne Pettersson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet