Lördag 28 januari 2023

Fortsatt stängt på jourcentralerna

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ger Närhälsan dispens att hålla fortsatt stängt vid jourcentralerna i Falköping och Mariestad under hela 2023.

Orsaken är främst personalbrist och behov av att styra om besöken till den ordinarie verksamheten dagtid. Det finns också ett behov av att lägga resurserna på att korta köerna för patienter med kroniska sjukdomar.

Under året har flera vårdcentraler utökat sina ordinarie öppettider. I Mariestad finns tillgång till vård fram till klockan 20 och i Falköping fram till klockan 19 både för planerade besök och för akuta besvär. Flera vårdcentraler erbjuder också digitala vårdtjänster.

Jourcentralerna i Falköping och Mariestad har haft dispens att hålla stängt sedan 2019. Under 2022 har det uppstått ytterligare svårigheter med att klara bemanningen vilket ligger till grund för att östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att förlänga dispensen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet