Fredag 20 juli 2018

Fortsatt stöd för krigsskadade

Maija Tammi /Finska Röda Korset
Maija Tammi /Finska Röda Korset

Regionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd, för Skaraborg, vill förlänga överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Röda Korset i Skövde för att ta hand om flyktingar som bär sviter av tortyr och krig.

Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde hjälper människor som lider av trauman från krig, tortyr och/eller svåra flyktupplevelser.

Västra Götalandsregionen har, genom östra hälso- och sjukvårdsnämnden, sedan 2012 ett partnerskap (IOP) med Röda Korset om verksamheten. Nu vill nämnden förlänga överenskommelsen även efter 2019.

Överenskommelsens syfte är att minska sviterna efter tortyr och krig, samt främja möjligheterna för krigsskadade och torterade att uppnå ett så normalt liv som möjligt. Dessutom ska verksamheten synliggöra målgruppen genom kunskapsförmedling och utbildning.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbete mellan å ena sidan kommuner eller regioner/landsting och å andra sidan en ideell verksamhet. IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster.
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har liknande partnerskap med Hospice Gabriel i Lidköping.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet