Tisdag 17 juli 2018

Fortsatta besparingar på sjukhusen

Skaraborgs sjukhus i Skövde.
Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Skaraborgs sjukhus ska intensifiera arbetet med att minska sina kostnader och komma i balans.
Gällande planer innebär besparingar under år 2018 på 24 miljoner kronor och år 2019 78 miljoner kronor. Ny förslag till effektiviseringar ska tas fram.

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) intensifierar arbetet för en verksamhet och ekonomi i balans, uppger styrelsen i ett pressmeddelande efter torsdagens styrelsemöte:

– Tillgängligheten till besök och operationer behöver öka och den negativa ekonomiska utvecklingen måste brytas. De ökade kostnaderna ska minskas, skriver styrelsen.

En summering av Skaraborgs Sjukhus verksamhetschefers åtgärdsplaner för att minska kostnaderna inom sina respektive verksamhetsområden visar på besparingar under 2018 på 24 miljoner kronor. Helårseffekten 2019 blir 78 miljoner kronor.

– Vi har liksom övriga sjukhusförvaltningar ett tufft läge. Vi jobbar intensivt med frågorna och tillsammans ska vi lösa detta, jag har gott hopp, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande för SkaS.

– Nu är vi inne i sommarperioden och det innebär även detta år en utmaning för våra medarbetare som ska få sin välförtjänta semester samtidigt som vi måste hålla igång verksamheten så att våra invånare kan få den vård de behöver, säger hon.

Enligt styrelsen fortsätter och intensifieras arbetet med tidigare redovisade åtgärder för att komma i balans och minska beroendet av bemanningsföretag.

Verksamheterna ska också jobba ännu mer tillsammans för att ta vara på samordningsfördelar, kostnaderna för läkemedel måste pressas och dessutom kommer vissa tjänster inte återbesättas då det uppstår vakanser. Förslag till effektiviseringar ska också tas fram.

Vid styrelsemötet fick sjukhusdirektören i uppdrag att göra en utredning av SkaS vårdstruktur – alltså – vad görs var, när och hur. Detta ska gå i linje med Västra Götalandsregionens beslutade arbete med omställningen av vården.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer