Torsdag 2 juli 2020

Fruktar långvariga följder av krisen

Marina Bengtsson och Gunnel Marwén Kastenman från Skara Hästland. Foto Skara Hästland
Marina Bengtsson och Gunnel Marwén Kastenman från Skara Hästland. Foto Skara Hästland

Redan nu har många hästföretag drabbats, och på sikt kan coronapandemin och dess följder få stor påverkan för sektorn. Det visar Skara Hästlands enkät till hästföretagare i främst Västergötland i maj 2020.

Ett 40-tal hästföretag har svarat på enkäten som gick ut i mitten av maj, däribland hästföretagare som driver inackorderingsstall, företagare som utbildar och tränar hästar och ryttare, liksom uppfödare och verksamma inom hästhälsa. En majoritet av de svarande är egenföretagare utan anställda.

13 av de svarande uppgav att deras företagande påverkats negativt i ganska hög eller mycket hög grad på grund av coronakrisen.

Här är några exempel:

”För stunden kan vi ej arrangera clinics/träningshelger. Förutspår även försämrade möjligheter att sälja föl/unghästar.”

”Just nu känner jag inte att jag påverkas direkt. Däremot har försäljningen av travhästföl blivit osäkrare i om att folk inte vet hur framtiden ser ut. Det har även påverkat prispengarna i löp vilket i sin tur påverkar uppfödarpengarna negativt.”

Turismkörning, brukar ha bokade turer med häst och vagn och kurser, allt blir inställt pga corona.”

”Jag kan se att det är svårare än vanligt att komma ut till nya kunder. Jag upplever att de flesta håller sig till resan känt folk just nu.”

− Hästföretagare som är beroende av besöksnäring och turism är några av dem som har det tufft nu, säger Gunnel Marwén Kastenman, ordförande i Skara Hästland.

− Många efterlyser skattelättnader och statligt stöd riktat till landsbygdsföretag, medan andra efterlyser hjälp att komma igång med digitala verktyg, kurser i digital teknik samt marknadsföring, fortsätter hon.

− Den mest oroväckande slutsatsen är de problem som många hästföretagare fruktar på längre sikt, där över hälften av de svarande befarar sämre betalningsförmåga hos kunderna, och en fjärdedel räknar med ett minskat kundunderlag, som en följd av att kundernas ekonomi går ner, säger Gunnel Marwén Kastenman.

I enkäten till hästföretagarna fick de svarande också lista eventuella positiva effekter av coronakrisen. Bland svaren nämns att fler hingstar nu är tillgängliga på färsk semin eftersom de inte tävlar, att fler kanske vill köpa häst när de måste vara hemma och inte kan resa, att människor har mer tid till ridning och träning, och att det kan bli större efterfrågan på svenska hästar eftersom det inte är görbart att åka utomlands för att köpa häst.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
78 000 kronor till Barncancerfonden Seger för hästnäringen som får friskvårdsstatus Widegren (M) ny ordförande i IPU:s finanskommitté Bilquiz istället för bilträff Digitala vårdmöten ökade med över 200 procent – på en månad Eldningsförbudet upphör i flera kommuner Johnny undersökte äldres attityder kring covid-19 Ridklubben investerar för att minska energiförbrukningen Vardagshjältarna! Fler kommuner vill ha miljömärkt fjärrvärme