Måndag 23 juli 2018

Fullt hus för protest mot koboltgruva

Juristen Gunilla Högberg Björck företräder 25 markägare i Tiveden. De har överklagat beslutet att ge ett gruvbolag rätt att leta efter kobolt söder om sjön Unden.
– Jag är beredd att ta detta vidare till Högsta Domstolen om det behövs. Denna process kommer ta många år, säger hon och uppmanar alla sakägare att vara aktiva.
– Vi vill inte se någon gruva, säger Karlsborgs kommunalråd Peter Lindroth (S).

Inte sedan 1970-talets strid om uranbrytning vid Västgötabergen, har gruvfrågor fått sådan aktualitet i Skaraborg som nu.

På måndagskvällen var Undenäsgården sprängfylld av över 200 ortsbor som ville veta mer om det australienska gruvföretaget European Cobalt Ltd planer för att leta efter metallen kobolt vid sjön Unden. På gränsen mellan Skaraborg och Örebro län.

Kobolt är en mycket eftertraktad metall. Framför allt för produktion av elbilsbatterier. Men också för jetmotorer, rymdskepp och turbiner samt för mediciner och tandvård.

Statliga myndigheten Bergsstaten vill ge gruvbolaget ensamrätt att under tre år leta efter kobolt, nickel, zink, koppar och guld i Havsmon, Igelstad och Fräckestad söder om sjön Unden.

Men beslutet är överklagat till förvaltningsdomstolen i Luleå av berördas markägare.

-Jag är beredd att ta detta vidare till Högsta Domstolen om det behövs, säger juristen Gunilla Högberg Björck som företräder 25 berörda markägare. Denna process kommer ta många år, innan bolaget eventuellt kan få något tillstånd.

Vid mötet i Undenäsgården beskriver hon noggrant hela processen; från det inledande undersökningstillståndet till beslut om bearbetningskoncession liksom den obligatoriska prövningen mot miljöbalken.

Hon uppmanar markägare och andra berörda att vara mycket aktiva i denna kommande processen.

-Ta chansen att i varje skede yttra er och driva era frågor, säger Gunilla Högberg Björck. Om man inte yttrar sig och inte överklagar, så gör man processen så mycket enklare för gruvbolaget.

-Detta är jätteviktigt, hur krångligt det än kan uppfattas, säger hon.

Prövningen av en gruvbrytning sker mot flera lagar. Främst gället det minerallagen som reglerar beslut om såväl undersökningstillstånd som bearbetningskoncession.

-I den processen är antalet formella sakägare begränsat, säger hon. I princip är det enbart fastighetsägare som anses vara sakägare.

-Däremot när det gäller miljöprövningen, enligt miljöbalken då är alla som på något sätt berörs sakägare, påpekar hon. Det kan handla om man påverkas av föroreningar, buller, ljus, skakningar etc. oavsett om detta är vid själva gruvan, eller utmed vägar där exempelvis farliga kemikalietransporter sker.

Även kommunerna kring Unden har överklagat Bergsstatens beslut. Bland dessa såväl Töreboda som Karlsborg. Båda kommunernas kommunalråd fanns därför också i publiken vid mötet i Undenäsgården.

-Vi kommuner kan tyvärr inte göra mycket. Vi i Karlsborg har gjort det vi kan göra. Nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten i Luleå, säger Karlsborgs kommunalråd Peter Lindroth (S).

Enligt honom är alla partier i Karlsborg överens om denna linje.

-Vi har varit jättetydliga om vår uppfattning. Vi vill inte se någon gruva, betonar han. Samtidigt är det totalt ointressant vid prospektering vad vi i kommunen tycker. För det beslutar Bergsstaten om. Vi har ingenting att säga till om. Det kommer vi inte ha heller enligt Minerallagen.

Den enda gruvbrytning där kommunerna har ett formellt veto, är när det gäller uranbrytning.

Eva Charlotta Helsdotter är expert på gruvors miljöpåverkan. Hon är teknologie doktor i mark och vattenteknik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

-De flesta har nog en bild av gruvdrift som vi fått efter besök vid Sala silvergruva eller Falu koppargruva, säger hon inför de 200 åhörarna i Undenäs. Vi tänker oss ett gruvhål i marken med gruvschakt under jorden.

-Men så ser inte moderna gruvor ut idag, varnar hon, och visar vilka enorma markarealer som exempelvis Aitikgruvan i Gällivare tar i anspråk.

-Idag handlar det om gigantiska dagbrott med stora arealer för avfallsdeponeringar och gruvdammar, säger hon.

Unden är en av Tivedens tre stora sjöar. De övriga är Viken och Skagern. Undens yta är 96 kvadratkilometer som delas av kommunerna Gullspång, Töreboda, Laxå och Karlsborg. Den avvattnas söderut genom Edsån till sjön Viken.

Unden är en grundvattensjö som i likhet med Vättern har en mycket lång omsättningstid för sitt vatten. 30 år tar det för Unden, att jämföra med Vänern som byter sitt vatten på 6 år.

Sjön är dessutom omgiven av flera områden som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

-Men tyvärr väger dessa riksintressen inte särskilt tungt vid prövning av gruvdrift, tillägger Gunilla Högberg Björck.

Aktionsgruppen ”Vi som brinner för Unden” kommer fortsätta genomföra föreläsningsserier och möten om den tänkta gruvbrytningen i Tiveden.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer