Lördag 3 juni 2023

Göta Kanal renoveras

Foto: Gran Billeson
Foto: Gran Billeson

I vinter töms nästan åtta av Göta kanals nio handgrävda mil för att renovera kanalen. Så många projekt med så stor geografisk spridning har aldrig tidigare genomförts. 

Det är omfattande arbeten som väntar Göta kanal i vinter. Den sammanlagda sträckan som helt eller delvis töms på vatten är nästan åtta mil. Totalt har Göta kanal 8,7 mil handgrävd kanal och arbetena kommer pågå fram till april och avslutas innan kanalen öppnar för säsongen i maj 2017.

En stor del av jobben som görs är en del i renoveringsprojekt Göta kanal 2.0, som har inletts under året och som ska säkra Göta kanal inför framtiden.

Roger Altsäter, VD, AB Göta kanalbolag, menar att en stor utmaning ligger i att koordinera de många olika projekten med dess olika entreprenörer och dessutom synkronisera dem med det ordinarie underhållsarbetet.

– Vi växlar upp arbetet med Göta kanal 2.0. Det är viktigt att vi inte tappar fart i projektet, säger Roger Altsäter.
Förutom det årliga underhållsarbetet som bland annat består i att byta slussportar och broar, täta slusskammare och renovera bryggor kommer det utföras både mindre och mer omfattande markarbeten, renovering av vingmurar och tappluckor och nytt system för nivåindikatorer.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer