Fredag 2 juni 2023

Götene på plats tio i solcellstoppen

Flera kommuner i Skaraborgs ligger högt i Sverige när det gäller installerad effekt solel per invånare. Götene ligger på plats tio, Skara på plats 24, Essunga på plats 30 och Gullspång på plats 37.

II genomsnitt har Götene 198 W installerad effekt solel per invånare. Det visar Svensk Solenergis rankning av samtliga kommuner. Och det placerar kommunen som tionde kommun i landet.

På plats 24 finns Skara kommun med 154 W. På plats 24 finns Essunga med 145 W och på plats 37 finns Gullspång med 138 W. Herrljunga kommun ligger på en hedrande fjärde plats i landet med 228 W installerad effekt solel per invånare.

– Under året har vi sett en explosionsartad tillväxt när det gäller solceller. Att IKEA börjat sälja solpaneler visar att de har blivit en del av folkhemmet, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Mest i Sjöbo

Under 2019 installerades det hela 19 000 nya solcellsanläggningar i Sverige, och vid årsskiftet fanns totalt 44 000 anläggningar.

Svensk Solenergi rankar årligen Sveriges 290 kommuner utifrån installerade solceller i relation till antalet invånare. Skånska Sjöbo kommun har högst installerad effekt per invånare, 405 W, medan rikssnittet ligger på 68 W.

– Fler solcellsanläggningar gynnar hela Sverige. De som valt att investera i solceller minskar inte bara sina energikostnader, utan hjälper hela samhället att ställa om till förnybar elproduktion, säger Anna Werner.

Sjunkande priser

Priserna på solceller har minskat kraftigt det senaste decenniet. Den som installerar solceller kan få 20 procent i stöd och en skattereduktion för den överskottsel som matas ut på elnätet.

Energimyndigheten bedömer att solelen kan stå för upp till 14 procent av elanvändningen på 2040-talet. Det skulle kräva 40 gånger mer solceller än vad Sverige har i dag och en yta motsvarande 15 procent av alla tak i landet.

Solcellstoppen baseras på statistik över nätanslutna solcellsanläggningar från Energimyndigheten, med kompletterande underlag från elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer