Lördag 17 november 2018

Grästorp i topp när företagen sätter betyg

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Företagsklimatet i Skaraborg fortsätter att förbättras, menar branschorganisationen Svenskt Näringsliv. Grästorp fortsätter toppa. Skövde, Skara och Lidköping vänder sina negativa trender.

Svenskt Näringsliv redovisar svaren från sin stora enkätundersökning om hur 31 000 företagare upplever företagsklimatet i landets kommuner. 1600 företag i Skaraborg har tillfrågats.

Grästorp får fortsatt högst betyg och ökar även i årets undersökning. I Skaraborg som helhet får även i år fem kommuner ett genomsnittligt betyg över fyra på en sexgradig skala, och fler knappar in.

-Skövde, Lidköping och Skara har haft en problematisk utveckling de senaste åren, men nu verkar det som att alla tre kommunerna  i alla fall lyckats vända utvecklingen. Mest påtagligt är det i Skövde där man tydligare prioriterat och lyssnat in företagen vilket gett resultat. Förhoppningsvis fortsätter man på den inslagna vägen och ger företagarfrågorna det utrymme de förtjänar, säger Kristian Johansson Svenskt Näringsliv.

Områden förutom det sammanfattande omdömet som företagarna har betygsatt är bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt kommunens service till företagen och infrastruktur.

Två stora utmaningar för Skaraborg är fortsatt infrastrukturen och kompetensförsörjningen. Det sammantagna betyget på infrastrukturen når inte ens upp till nivån godkänt i genomsnitt. När det gäller möjligheten att hitta rätt kompetens så är signalen tydlig att det är oerhört svårt för många företag att hitta rätt medarbetare när man behöver anställa.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer