Söndag 19 augusti 2018

Företagen ska bli mer digitala

Foto: Eva Westin
Foto: Eva Westin

Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska höja sin digitala kompetens. Det är målet med WestKomp 0.1, ett nytt EU-projekt som kommer omfatta över 600 västsvenska företagare och anställda.

– Vi gläds mycket åt att projektet beviljades och att vi kan stärka förutsättningarna för företagen
att kompetensutveckla sin personal i det allt mer digitala samhället, säger Anna Bolander, Biträdande chef vid Campus Västra Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Svenska ESF-rådet har beviljat 7,8 miljoner kronor ur Europeiska Socialfonden i projektstöd till Westum, en förening av lärcentrum och vuxenutbildningar i Västsverige, där Campus Västra Skaraborg är en av parterna.

Minst 626 anställda och egna företagare kommer att ges möjlighet till digital kompetensutveckling de kommande två åren. Projektet startar med en analysfas den 1 april.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet