Torsdag 16 augusti 2018

Här är Vänerns nya varumärke

På Båtmässan i Göteborg nästa vecka  kommer ett nytt varumärke för Vänern att presenteras. Det är första gången det nya platsvarumärket används och föreningen Gästhamnar i Vänern är först ut.

Vänersamarbetet är initiativtagare till att ta fram en varumärkesplattform och grafisk profil för Vänern.

– Det här är verktyg som vi hoppas att så många verksamheter kring Vänern som möjligt kommer att vilja använda sig av, i de sammanhang där det är en fördel att förknippas med Vänern, säger Laila Gibson, verksamhetssamordnare på Vänersamarbetet.

En tydligare profilering av Vänern med ett gemensamt varumärke, som bygger på Vänerns styrkor ska bidra till ökad kännedom om sjön och vad som finns kring den.

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med 13 kommuner runt sjön som medlemmar. Vänersamarbetet har finansiellt stöd av Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Föreningen arrangerar Vänerveckan, i samarbete med Vänermuseet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer