Fredag 27 maj 2022

Helgöppet hos polisen ger fler passtider

Polisen släpper fler tider för att söka pass i Skaraborg och håller öppet på kvällar och helger.

I hela landet genomför polisen en omfattande verksamhet för att kunna möta allmänhetens behov av att söka resehandlingar. Även polisen i Skaraborg har vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med kötiderna och har skapat fler tider för tidsbokning genom nyanställningar, snabba utbildningsinsatser och omställning av personal.

Från den 2 maj har polisstationen i Skövde två-skift för att möta upp behovet från de som nu söker resehandlingar. Fram till den 18 juni kommer de tre biometristolparna i Skövde att vara bemannade 14 timmar per vardag och hålla öppet kl. 08-22. Polisstationerna i Lidköping och Skövde kommer att hålla öppet på lördagar för de som vill söka resehandlingar.

Polisstationen Lidköping har utökat sina öppettider på vardagar och har under tre kvällar i veckan öppet till kl. 19.00 och passhandläggarna tar under vardagar emot besök redan från kl. 08.30.

– Vår förhoppning är att insatserna på sikt ska ge resultat och minska kötiderna för de som vill söka pass eller nationellt id-kort, säger Mattias Linzie, kanslichef för polisområde Skaraborg, i ett pressmeddelande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet