Måndag 26 juli 2021

Hemvärnet övar igen i Skaraborg

Anders Sjödén/Försvarsmakten
Anders Sjödén/Försvarsmakten

Sedan coronapandemin bröt ut i våras har all verksamhet för Skaraborgs båda hemvärnsbataljoner, Kinnebataljonen och Kåkindbataljonen, i princip stått still. Men från och med denna vecka startar Hemvärnets övningar och utbildningar i en coronaanpassad form.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-19 och vi gör även egna åtgärder för att minimera risken för smittspridning, säger Mats Bergh som är utbildningsgruppchef för Skaraborgsgruppen som utbildar hemvärnssoldater.

Under kommande fredag och lördag genomförs en introduktionsutbildning för cirka 40 nya hemvärnssoldater. De kommer då bland annat att få hämta ut sin utrustning och få undervisning i värdegrund samt sjukvård. Ett skjutmoment är också inlagt i schemat.

– Soldaterna är väldigt positiva till att få komma igång igen, säger Magnus Appelkvist som är utbildningsofficer vid Skaraborgsgruppen.

Längre fram i höst genomför de båda bataljonerna en särskild övning för förband. Övningarna pågår från torsdag till och med söndag.

– Det blir inget större antal hemvärnssoldater som kommer att bo på logement. Endast några enstaka som har lång resväg och då är det coronaanpassat. Då det är dagsövningar kommer de flesta att få åka i egen bil mellan sin bostad och övningsplatsen, säger Mats Bergh.

Förbanden är redo att verka om de kallas in för att skydda och bevaka eller för att stödja samhället.

– Genom att vi övar och utbildar i mindre grupper säkrar vi upp så att inte hela förbandet slås ut, ifall vi drabbas, utan bara en del av förbandet, förklarar Mats Bergh.

Totalt är det cirka 500 hemvärnssoldater och instruktörer som deltar i höstens utbildningar och övningar. Det är ett högre antal anmälningar nu än i vanliga fall.

– Det visar på att det finns ett uppdämt behov av att delta, för att utvecklas i sin roll och att den sociala biten kanske har saknats, säger Mats Bergh.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet