Fredag 20 september 2019

Hjotiborg satsar mot rasism

Styrgruppen för Hjotiborg mot rasism: Caroline Falkander, integrationssamordnare i Karlsborg, Emma Lindblad, kommunstrateg i Tibro , projektledare Josefine Lindroth och Jessica Bergman, integrationssamordnare i Hjo. Foto: Henrik Rimshult, Hjo kommun
Styrgruppen för Hjotiborg mot rasism: Caroline Falkander, integrationssamordnare i Karlsborg, Emma Lindblad, kommunstrateg i Tibro , projektledare Josefine Lindroth och Jessica Bergman, integrationssamordnare i Hjo. Foto: Henrik Rimshult, Hjo kommun

Vad är vardagsrasism och vad kan vi tillsammans göra för att motverka det? Med den frågan som grund drar Hjo, Tibro och Karlsborg kommuner i gång en gemensam kampanjmånad i mars.

Under mars genomförs workshops, föreläsningar och andra aktiviteter för att öka kunskapen och medvetenheten om vardagsrasism.

– Vi vill skapa en medvetenhet om hur våra normer, värderingar och förutfattade meningar påverkar vårt beteende och vårt bemötande och bidra till ett mer inkluderande och tryggt samhälle för alla, säger projektledaren Josefine Lindroth.

Sedan sommaren 2018 bedriver kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg en stor satsning för att gemensamt ta ställning mot rasism med stöd av länsstyrelsen i Västra Götaland samt studieförbunden ABF Skaraborg, SISU Idrottsutbildarna, Studieförbundet Vuxenskolan i Tibro och Studiefrämjandet i norra Skaraborg. Projektet kallas ”Hjotiborg mot rasism” syftar alltså till att öka kunskapen och skapa en större medvetenhet om vardagsrasism.

Omedveten rasism

Det är genom tidigare integrationsinsatser som man har upptäckt att det finns ett behov av att lyfta fram vardagsrasism. I möten med människor, såsom arbetsgivare, medarbetare, föreningsmedlemmar och företagare, har man kunnat se hur vissa grupper systematiskt hamnar i utanförskap. Ett utanförskap som baseras på etnicitet, ras eller kulturell bakgrund.

– Vi menar att den mest utbredda rasismen är den som sker varje dag, utan att vi ens är medvetna om det. Det är därför vi med Hjotiborg mot rasism riktar en strålkastare mot just vardagsrasismen, förklarar Josefine Lindroth.

– Vi måste jobba tillsammans om vi ska uppnå positiva förändringar. Vikten av att gå samman i frågor om allas lika värde är helt avgörande för att den här kampanjen ska bli lyckad, säger hon.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer