Lördag 3 juni 2023

Högre kostnader när brandförsvar fusionerar

Foto: Arkivbild
Foto: Arkivbild

Det blir inte lägre kostnader när räddningstjänsterna i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene nu slås samman. Tvärtom blir det en ökning med drygt tre nya miljoner.
-Det behövs för att få en mer likvärdig ambitionsnivå, säger räddningschef Stefan Swenson.
Huvuddelen får Götene kommun skjuta till.

Falköping, Tidaholm, Skara och Götene kommuner har beslutat att från årsskiftet slå ihop sina räddningstjänster till en gemensam nämnd och förvaltning. Det kommer bli en stor verksamhet.

-Om man räknar på heltider och deltider är det mellan 160 och 170 personer, säger räddningschef Stefan Swenson, Falköping.

Den sammanlagda kostnaden kommer dock inte bli lägre, trots att de fyra kommunerna nu slår ihop sina påsar.  Visserligen konstaterade konsultbolaget PwC, som utredde sammangåendet, att ”kommunerna kommer genom den utökade samverkan kunna nyttja stordriftsfördelar”. Men det handlar mest om ledningsorganisationen.

2015 kostade verksamheterna drygt 62 miljoner kronor. Nu ökas budgeten med ytterligare 2,8 miljoner kronor per år. Det motsvarar plus 4,5 procent.

Av dessa måste Götene kommun tillskjuta merparten, 2,4 miljoner. Skara kommun måste tillskjuta 400 000 kronor mer per år.

– Det handlar om att kommunerna har haft olika ambitionsnivåer, konstaterar Stefan Swenson. Vi eftersträvar likvärdighet i hela området.

För att nå denna likvärdighet måste främst Götene satsa mer pengar. Idag kostar Götenes räddningstjänst drygt åtta miljoner kronor per. Detta behöver alltså nu höjas till över tio miljoner kronor.

-Vi måste ha en heltidsstyrka även i Götene, konstaterar kommunchef Jerker Andersson Liljestrand. Vi har haft jätteproblem med rekrytering av deltidsbrandmän.

I den nya organisationen kommer Götene, utöver en styrkeledare dygnet runt, ha två heltidsbrandmän dagtid. Som jämförelse kan nämnas att övriga tre kommuners bemanning baseras på en styrkeledare dygnet runt samt fyra heltidsbrandmän dagtid. Resterande tid täcks bemanningen upp med deltider.

-För Götene är det en höjd ambitionsnivå, konstaterar kommunchef Jerker Andersson Liljestrand.

En höjd ambitionsnivå som råkar komma samtidigt som fusionen genomförs med grannkommunerna. Men även Skara kommun måste öka sin budget med ytterligare 400 000 kronor per år.

-Så blir det när vi går in i verksamheten från olika nivåer, konstaterar Skaras ekonomichef Sören Andersson.

För räddningschef Stefan Swenson, som förmodas bli ny förvaltningschef, innebär detta också att han måste rekrytera mer personal. Det är inte enkelt att bedöma exakt hur många. Exempelvis påverkar det om befintlig personal vill gå in som styrkeledare eller ej.

-Men sammantaget behöver vi troligen åtta nya medarbetare, säger han.

2015 kostade räddningstjänsten i Skara-Götene cirka 23 miljoner kronor, varav Skara stod för cirka 15 miljoner och Götene 8 miljoner. Motsvarande kostnad i Falköping- Tidaholm var drygt 38 miljoner kronor, varav Falköping stod för cirka 28 miljoner och Tidaholm cirka 10 miljoner.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer