Lördag 18 augusti 2018

Inavel hos vargar i Tiveden?

Vargarna som flyttades till Tiveden 2013 kan vara släkt med varandra. Inavel har länge utgjort ett hot mot vargstammen i Sverige och behovet av nytt blod från den finsk-ryska stammen är stort.

Nu visar en studie att även en del invandrade vargar österifrån kan vara inavlade.

– Det är förvånande. Alla har väl utgått från att invandrarna börjar från noll vad gäller släktskap. Men i viss mån är några av dem inavlade redan från början, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, till TT.

Detta var tydligast för två östliga vargar som flyttades från Norrbotten till Tiveden 2013.

– De var mycket nära släkt, kanske till och med syskon, säger Ellegren till TT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer