Torsdag 1 oktober 2020

Inga dörrvärdar vid Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs sjukhus i Lidköping.
Skaraborgs sjukhus i Lidköping.

Nu är huvudentréerna vid Skaraborgs sjukhus öppna igen, utan de dörrvärdar som funnits på plats de senaste månaderna. De öppna entréerna ska dock inte ses som en signal om att allt kan återgå till ett normalläge.

– Alla patienter och besökare uppmanas att fortsätta följa Skaraborgs Sjukhus regler för att förhindra smittspridning, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn, i ett pressmeddelande.

De regler som gäller för besök vid Skaraborgs Sjukhus Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad är följande:

  • Vid förkylningssymtom (till exempel hosta, feber, halsont), gå inte in på sjukhuset. Kontakta enheten du ska besöka för vidare instruktioner.
  • Om du som patient behöver en medföljande vid ditt besök är detta begränsat till en (1) person.
  • Besök till inneliggande patient sker endast efter överenskommelse med respektive avdelning.
  • Håll avstånd till andra besökare inne på sjukhuset.

Personal vid Skaraborgs Sjukhus hänvisas dock även tills vidare till andra ingångar än huvudentrén.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet