Måndag 14 oktober 2019

Ingen heldygnsvård inom BUP i Skövde

Skaraborg blir enda delen i Västra Götaland som inte kommer ha egna heldygnsplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Psykiatriberedningen beslutar på tisdag om att slutligt lägga ner platserna på sjukhuset i Skövde.

I september 2017 stängdes heldygnsplatserna inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Beslutet var tillfälligt och motiverades med problem med att rekrytera personal. Platserna har inte återöppnat.

Nu föreslår regionens psykiatriberedning att regionen stänger platserna för gott.

–  Den fördjupade utredning som skett under våren 2018 och våren 2019 avseende slutenvården för BUP-patienter visar på att patienter och anhöriga erhåller slutenvård när så behövs och i en omfattning som motsvarar behovet, skriver hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström i sitt förslag till psykiatriberedningens sammanträde på tisdagen.

Förslaget är att regionen tar bort Skaraborgs sjukhus som ”utbudspunkt” för dessa platser. Regionstyrelsen föreslås besluta att i fortsättningen ha tre utbudspunkter för heldygnsvård inom barn- och ungdomspsykiatrin; Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus.

Barn- och ungdomar i Skaraborg, som har behov av heldygnsvård inom BUP, styrs från och med januari 2020 till NU-sjukvården, vid Trollhättan

Slutenvårdspopulationen på BUP, i huvudsak åldrarna 13–17 år ökar med cirka 20 procent de kommande tio åren.

Regionen menar att det utökade avståndet till slutenvård för patienter i Skaraborg, i patientenkäten som gjorts, inte framträder som särskilt negativt, och ”inte i den grad att det skulle tala för att slutenvård måste erbjudas på Skaraborgs sjukhus”.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer