Onsdag 3 juni 2020

Ingen vårdöverenskommelse i Skaraborg

Skaraborgs sjukhus Skövde.
Skaraborgs sjukhus Skövde.

Vårdöverenskommelsen för Skaraborgs sjukhus kommande år återemitterades på styrelsemötet i fredags. Överenskommelsen avgör hur mycket pengar sjukhusen får kommande två år

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus återremitterade på fredagen förslaget till vårdöverenskommelse 2020 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden till sjukhusförvaltningen.

Vårdöverenskommelsen utgår från regionfullmäktiges budget, har en giltighet på två år och i den preciseras de uppdrag, de vårdvolymer och den ersättning som ingår i Skaraborgs Sjukhus vårduppdrag.

– För arbetsro och tillgänglighet är det viktigt att vi får en vårdöverenskommelse på plats, som fortsatt bidrar till en ökad kvalitet och tillgänglighet. Vi måste nu gemensamt arbeta vidare för att komma fram till ett förslag som alla kan enas omkring, säger Pär Johnson, styrelseordförande.

Socialdemokraterna har motsatt sig nuvarande vårdöverenskommelse.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer