Fredag 20 september 2019

Intensiven i Lidköping stängs i sommar

På grund av personalbrist stängs intensivvården vid Lidköpings sjukhus under tre veckor i sommar.

IVA, intensivvården, vid sjukhuset i Lidköping stängs veckorna 30 till 32. De flesta patienter kommer under denna tid istället köras till sjukhuset i Skövde.

Det är första gången IVA stängs i Lidköping.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet