Tisdag 21 maj 2019

Katarina leder biosfärområde Vänern

Katarina Sundberg, Lidköping.
Katarina Sundberg, Lidköping.

”Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle med Vänern” har fått en ny ordförande. Det är Katarina Sundberg som tar över rodret och efterträder Lennart Bergqvist.

– Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från bland annat landsbygdsutveckling och kulturellt och socialt engagemang, men också det hållbara entreprenörskapet och destinationsfrågor, säger Katarina Sundberg.

”Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle” arbetar med hållbar samhällsutveckling och består av Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner. Organisationen är en ideell förening där kommunerna finns representerade i styrelsen tillsammans med en rad andra intressenter från samhällets olika delar. Kommunerna är tillsammans med Naturvårdsverket grundfinansiärer, men största delen av intäkter kommer från sökta projektmedel, t ex från EU.

Katarina Sundberg har en bakgrund inom såväl den offentliga, den ideella och den privata sektorn. Hon är också vice ordförande för Leader Nordvästa Skaraborg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer