Onsdag 26 september 2018

Klimatpengar till Skaraborg

Naturvårdsverket delar ut 52 miljoner kronor till nya klimatåtgärder i Västra Götaland. Största potten går till Böta Kvarn Energi AB, som får 20 miljoner för att installera biobränslepannor vid Falköpings Mejeri.

Intresset för klimatstöd ökar inom lantbruket uppger länsstyrelsen.

Livsmedelsbranschen är en bransch med stor potential, men där vi inte sett så många ansökningar tidigare, säger Jan Mastera, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

Limmergårds Lantbruk AB i Götene och Vedums Smågris AB i Vara får båda klimatklivsstöd för att kunna investera i biobränslepannor för spannmålstorkning och uppvärmning.

På transportsidan har Gasum AB beviljats 18 miljoner för att uppföra tankstationer med förnybara drivmedel (LBG och HVO). Stationerna kommer att hamna i Mariestad, Munkedal och Mölndal.

Informationsprojektet ”Fixa laddplats Västra Götaland” får 222 000 kronor. Projektet ska stötta och ge information till samfälligheter och bostadsrättsföreningar. Arbetet kommer att drivas av Dalslands Miljö- och Energiförbund.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet