Lördag 20 juli 2019

Kommuner struntade i att ta del av anslag

Lillemor Holgersson, ombudsman för FUB Västra Götaland är mycket kritisk till de kommuner som inte ansökt om att ta del av den statliga ersättningen för att höja ersättningen till en redan utsatt grupp.
Lillemor Holgersson, ombudsman för FUB Västra Götaland är mycket kritisk till de kommuner som inte ansökt om att ta del av den statliga ersättningen för att höja ersättningen till en redan utsatt grupp.

Diskriminering av en utsatt grupp. FUB i Västra Götaland riktar stark kritik de skaraborgska kommuner som inte ansökt om att få ta del av anslaget som i år kunde gett brukare i daglig verksamhet guldkant på tillvaron.

Närmare 90 procent av kommunerna betalar ut en daglig ersättning till deltagare i verksamheten som är lagstadgad enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den genomsnittliga ersättningen ligger på strax under 50 kronor om dagen och täcker inte kostnader för resa och mat.

För att ändra på det anslog regeringen i år 350 miljoner kronor för kommunerna att dela på, allt baserat på antal deltagare.

– Det enda kommunerna behövt göra är att kryssa i en ruta för att ta del av pengarna, säger Peter Redving, Socialstyrelsen.

Falköpings kommun gjorde aldrig någon ansökan. Skaraborgsbygden har sökt socialchefen i Falköpings kommun, Magnus Schedin, men bara nått honom via mejl.

– Syftet med det tillfälliga bidraget var att stimulera till att införa eller höja låga ersättningar. Falköping har inte gjort några inskränkningar eller sänkt habiliteringsersättningen tidigare och valde därför att inte ansöka om bidraget, skriver Magnus Schedin där.

Peter Redving konstaterar att det är ett missförstånd.

–  Hade kommunen ringt mig hade de fått veta att det är en rekvisition, ingen ansökan om bidrag, säger han.

– Detta statsbidrag var på ett år och därefter finns inga pengar avsatta. Vi valde således att stå kvar med de ersättningar som deltagarna har sedan tidigare, fortsätter Schedin.

Med det gick brukarna i Falköping miste om 1,1 miljoner kronor.

Hjo och Mariestad kommuner är de andra skaraborgska kommunerna som inte ansökt om att ta del av ersättningen, för Hjo handlade det om 280 000 kronor och Mariestad 1,1 miljoner kronor.

– Det är diskriminering och ren stöld, säger Lillemor Holgersson, ombudsman för FUB Västra Götaland.

Brukarna i Gullspång har också blivit utan de extra pengarna.

– Vi ansökte om bidraget och räknade med att få det. Utifrån det beslutade nämnden att höja dagsersättningen, berättar Katarina Widell, vård- och omsorgschef i Gullspångs kommun.

Men några pengar har kommunen inte fått.

– Vår ansökan kom bort. Vi kan inte förklara hur det gått till, Socialstyrelsen kan det inte heller. Jag har skrivit under ansökan och vi har kvar den digitala ansökningsenkäten.

Bidraget har med det blivit en kostnad för Gullspång.

– Sannolikt blir möjligt att söka också nästa år. Då gör vi givetvis det. Men då skickar vi vår ansökan med rekommenderad post.

I Grästorp har ansökan fungerat, kommunen fick de 210 000 kronor de ansökt om. Pengarna har använts till att höja habiliteringsbidraget.

– Det var en självklarhet för oss att söka. Gruppen som det berör får genom bidraget möjlighet till att sätta guldkant på tillvaron, säger Malin Lexberg, enhetschef LSS.
I Grästorp redogörs noga för vilken del av bidraget som kommer från kommunen och vilken som kommer från staten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet