Onsdag 12 december 2018

Kommuner uppmanar till att spara på vattnet

Det varma vädret under maj månad har medfört att vattenförbrukningen har ökat markant och är upp emot 30 procent högre än den normala förbrukningen. För att klara vattenhanteringen i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner ombeds vattenkunder därför just nu att vara sparsamma med vattenförbrukningen.

-Det finns gott om vatten i vår närhet, så kallat råvatten, i Vänern och Skagern. Därför tror många att det går bra att använda obegränsad mängd vatten även under torra perioder. Men oavsett mängd råvatten så kan våra vattenverk bara hantera och producera en viss mängd vatten. Vi balanserar just nu på den gränsen vilket gör att dricksvattenproduktionen är mer sårbar än annars säger Amanda Haglind, enhetschef verksamhetsutveckling på VA-avdelningen, i ett pressmeddelande.

Vattenkunder i Mariestad, Hassle, Örvallsbro, Sjötorp, Lyrestad, Böckersboda, Ullervad, Töreboda, Älgarås och Hova ombeds därför att just nu vara sparsamma med vattenförbrukningen. Om vattenförbrukningen inte minskar kan kommunerna bli tvungna att införa bevattningsförbud.

Tre tips för att minska din vattenförbrukning

  1. Vattna inte gräsmattan.
  2. Om det regnar: samla upp och ta tillvara på regnvattnet för bevattning.
  3. Duscha istället för att fylla upp ett badkar.
  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet