Måndag 17 januari 2022

Kvänum Energi höjer inte nätkostnaderna

Kvänum Energi kommer inte att genomföra den årliga höjningen av nätavgifterna under 2021 för sina kunder.
− Det är vårt sätt att försöka underlätta för företag och privatpersoner i pandemitider, säger vd Thomas Kvist.

Det är styrelsen i den ekonomiska föreningen Kvänumbygdens energi som har fattat beslutet om oförändrade nätavgifter för 2021.

− Som lokalt elbolag ser vi det som vår viktigaste uppgift att stötta befintliga och nya kunder, och nu är det angeläget att bidra till en omstart när vi så småningom är igenom pandemin, säger vd Thomas Kvist, i ett pressmeddelande.

− Detta betyder att vi får en stram budget, men vi är glada för att vi trots detta kan fullfölja planerade investeringar, som för 2021 uppgår till 14,6 miljoner, fortsätter Thomas Kvist.

I mitten av januari kommer två nya transformatorer att levereras från Italien, vilket innebär att möjligheten för ökade effektuttag i Längjum och Öttum säkras för lång tid framöver. Investeringskostnaden är fyra miljoner.

Efter sommaren kommer ställverket i Jung att bytas ut, och under 2021 kommer utrullningen av nya mätare att fortsätta. Detta för att möta de nya krav som kommer. Mätarbytet handlar om en investering på totalt åtta miljoner under en fyraårsperiod.

Även i fjol gjordes stora investeringar för att höja leveranssäkerheten av el. Bland annat har en större byggnation färdigställts i Edsvära, vilket höjt leveranssäkerheten för området Edsvära, Larv och Ryd.

− Den nya stationen är uppkopplad via ny fjärrstyrning så att omkoppling kan ske snabbare vid eventuella fel i nätet, säger Thomas Kvist.

− Alla Kvänum Energis investeringar görs för att möta framtida efterfrågan i elnätet, i form av billaddning, lokala produktionsanläggningar, och naturligtvis så säkra elleveranser som möjligt, fortsätter han.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer