Söndag 19 augusti 2018

Läkare anmäls av Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs sjukhus.
Skaraborgs sjukhus.

Skaraborgs Sjukhus gör idag en orosanmälan till IVO angående den läkare som tidigare arbetat vid Skaraborgs Sjukhus och som häktats vid Stockholms tingsrätt, för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Orosanmälan är en anmälan om skälig anledning att befara att en person kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

I samband med den granskning som Skaraborgs Sjukhus just nu gör har fall upptäckts, vilka utgör grund även för polisanmälan till utredande polismyndighet i Stockholm.

-Vi tar mycket allvarligt på den information vi nu har nåtts av angående läkaren och vi gör nu allt vi kan för att säkerställa att den hantering som läkaren har haft i patientkontakter vid Skaraborgs Sjukhus har gått rätt till, säger Christer Printz, chefläkare vid Skaraborgs Sjukhus.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet