Fredag 14 augusti 2020

M, KD och SD öppnar för uranbrytning

Området kring Västgötabergen är ett av de uranrikaste i landet. Idag är uranbrytning totalförbjuden i Sverige, efter beslut 2018 i riksdagen. Beslutet togs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Området kring Västgötabergen är ett av de uranrikaste i landet. Idag är uranbrytning totalförbjuden i Sverige, efter beslut 2018 i riksdagen. Beslutet togs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Fyra riksdagspartier vill bygga ut kärnkraften i Sverige. I en enkät svarar partiernas företrädare i Skaraborg på hur de ser på detta och hur verken ska förses med uran.
Tre av dem är beredda att avskaffa förbudet mot uranbrytning.

Skaraborgsbygden presenterar idag en enkät med regionala ordförande för de fyra partier som vill att kärnkraften ska byggas ut i Sverige; Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Partierna vill ändra riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Istället för ”förnybart” vill partierna ha målformuleringen ”fossilfritt”. Syftet är att öppna dörren för en svensk kärnkraftsutbyggnad.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill att staten också ska subventionera en utbyggnad av kärnkraften. Sverigedemokraterna säger nej, men är beredd att se över sådan subventionering.

Uranbrytning

Kärnkraft förutsätter uranbrytning. Idag importeras uran till svenska kärnkraftsaggregat från främst Ryssland och Kazakstan. Men också från Namibia, Australien och Kanada

Billingen och övriga västgötaberg är det uranrikaste området i Sverige. 1977 stoppades statliga gruvbolaget LKAB:s planer för uranbrytning i Ranstad, vid Billingen. Detta skedde tack vare att Skövde och Falköpings kommun utnyttjade sitt kommunala veto.

Svensk uranbrytning förbjöds helt  av riksdagen sommaren 2018. Samma partier som idag vill bygga ut kärnkraften, röstade följdriktigt mot förbudet.

De regionala företrädarna i Skaraborg för Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill avskaffa förbudet mot uranbrytning och öppnar för svensk uranbrytning. Liberalerna vill dock ha kvar förbudet och lovar att uran inte kommer att brytas i Skaraborg.

Läs enkätsvaren via länkar nedan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer