Fredag 20 september 2019

Malin ny ordförande för Leader

Avgående ordförande Niclas Fällström avtackas av nya ordföranden Malin Lundberg. Foto: Maria Falegård.
Avgående ordförande Niclas Fällström avtackas av nya ordföranden Malin Lundberg. Foto: Maria Falegård.

Malin Lundberg efterträder Niclas Fällström som ordförande för Leader Östra Skaraborg.

Vid årsmötet som hölls i Daretorp avtackades Niclas Fällström efter tolv år som ordförande.

I samband med mötet prioriterades MEET, ett stort projekt inom Socialfonden som ägs av Medborgarskolan i Väst. Styrelsen prioriterade även en förstudie för en plattform som ska underlätta i rekryteringar av kompetenser till Skaraborg. Förstudien ägs av Leader Östra Skaraborg men är initierad av framförallt Falköping, Tidaholm, Tibro och Mariestads kommun.

Drygt 95% av Leader Östra Skaraborg tilldelade budget är nu beviljad till olika projekt. Detta innebär att de tillgängliga medlen för nya projekt är väldigt begränsade och på grund av det har styrelsen beslutat att inga nya projektbeslut tas förrän till hösten 2019 då en omfördelning av medel sker nationellt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet