Fredag 25 juni 2021

Medföljare tillåtna på BB i Skövde

Maria Söderberg, verksamhetschef K3, och Malin Engberg, ledningsansvarig läkare BB Skövde. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus
Maria Söderberg, verksamhetschef K3, och Malin Engberg, ledningsansvarig läkare BB Skövde. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Från och med 14 juni får partner, medförälder eller närstående följa med in på BB-avdelningen efter förlossning vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

– Det är oerhört glädjande att vi åter kan öppna för detta. Vi vet hur mycket det betyder för både mamman och partnern, säger Maria Söderberg, verksamhetschef K3, Skaraborgs Sjukhus.

Det finns många frågor och förstås mycket oro inför, under och efter en förlossning av ett barn. Då är det också betydelsefullt för den nyförlösta mamman att ha stöd av nära och kära på BB-avdelningen. Därför är det naturligtvis väldigt roligt att Skaraborgs Sjukhus från och med 14 juni kan släppa på vissa delar av coronarestriktionerna, så att partner/medförälder eller närstående kan följa med till BB-avdelningen.

-Det här har vi väntat på och sett fram emot länge och nu blir det äntligen av. Men naturligtvis kommer vi även i fortsättningen vara noga med att förebygga smitta på sjukhuset, säger Maria Söderberg.

Malin Engberg är ledningsansvarig läkare på BB Skövde och förklarar hur man går till väga för att bedriva coronasäker sjukvård på BB Skövde även i fortsättningen:

– Vid ankomst till förlossningen testas kvinnan och hennes partner/närstående. När barnet är fött och det är dags att gå till BB gör man det oavsett om provsvar kommit eller ej. Om Covid-test för partner utfaller positivt avgörs i varje enskilt fall hur man går vidare. Vi för just nu en dialog med Vårdhygien för att säkra hela processen, säger Malin Engberg.

Beslutet om de förändrade reglerna vid BB fattades av samordningsrådet för kvinnosjukdomar och förlossning i Västra Götalandsregionen. Förändringen innebär dock inte att besöksförbudet hävs på övrig verksamhet inom kvinnoklinikerna. Där råder samma generella besöksförbud som för övriga sjukvården.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet