Tisdag 25 september 2018

Närakut i Skaraborg får vänta

Regionen utvidgar pilotförsöket med närakuter. En närakut ska starta i norra Bohuslän, utöver den redan startade i Göteborg. Först när dessa är utvärderade, kan beslut tas om närakut i Skaraborg.

För två veckor sedan (Skaraborgsbygden 8 december) efterlyste socialdemokraten Jim Aleberg i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse närakuter i regionens alla fyra delar.

En försöksverksamhet har redan startat vid östra sjukhuset i Göteborg och Jim Aleberg manade den grönblå regionledningen att öka takten med denna reform. Utöver en närakut i Skaraborg föreslog han en närakut i Tanum i norra Bohuslän.

Nu blir han bönhörd. På måndagen presenterade de grönblå partierna i Västra Götalandsregionen en förstärkt jourverksamhet i just Norra Bohuslän med en närakut i Tanumshede. Ett alternativ lokalisering kan vara Strömstad.

Verksamheten kommer att erbjuda invånarna en jouröppen mottagning för akuta besök fram till klockan 24 alla dagar i veckan, samt tillgång till en sjuksköterska därefter.

– Vi vill att alla som vistas i Norra Bohuslän ska känna sig trygga i vart de ska vända sig för att få bra vård, oavsett vilken tid på dygnet de kan tänkas behöva den, säger Tony Johansson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

De nya närakuterna i Göteborg och Norra Bohuslän kommer att utvärderas inför ett planerat breddinförande i hela regionen. Först därefter kan beslut tas om en eventuell närakut också i Skaraborg.

Socialdemokraterna är kritiska mot att regionledningen, enligt deras uppfattning, förhalat reformen och att förslaget om närakut i Tanumshede läggs utan någon som helst diskussion med oppositionen:

–Vi socialdemokrater vill självklart ha en förbättrad vård för invånarna i norra Bohuslän, men vi vill att invånarna i övriga delar av regionen också ska ha det. Ingen tjänar på att ta politiska poäng i omställningsarbetet och öka ojämlikheten i vården. Omställningsarbetet är tänkt att gynna alla invånare i Västra Götaland, inte i första hand politiker i den moderatledda majoriteten, säger Jim Aleberg (S).

Läs mer:
-Inrätta närakut i Skaraborg

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet